Vaadeldakse/uuritakse/mõõdetakse töölehtedel nimetatud/kirjeldatud või kaardil näidatud objekte.

Vaadeldavate objektide juures sooritatakse objektiga seotud ülesandeid. Tegevuste käigus õpitakse loodust jälgima ning objekte kirjeldama, mõõtma, andmeid koguma ning neid andmebaasi kandma, samuti harjutatakse kaardi järgi orienteerumist.

Eesmärk: abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele III ja IV kooliastmes. Programmile lähenemist kohandatakse vastavalt sihtrühmale.

Programmi kirjeldus

Video: Metsamõisa on koht, mis asub karstialal ja kus suur osa Eesti puhtast veest alguse saab.

p2.1p2.2