Programmi eesmärk on tutvustada Pandivere kõrgustikul asuvaid loodus- ja keskkonnaobjekte, sealhulgas nii loodusväärtusi kui pärandkultuuriobjekte ning selgitada nende tähtsust ja eripära.

Harjutatakse objektide leidmist kaardi järgi ning täidetakse objektide kohta käivaid ülesandeid. Abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele III ja IV kooliastmes. Programmile lähenemist kohandatakse vastavalt sihtrühmale.

Programmi kirjeldus

Tutvustavad videod:

p3.1p3.2