Eesmärk: vee kui elukeskkonna tutvustamine, veeelustiku tundmaõppimine, keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi loodusteadusliku uurimismeetodi. Õpilaste omavahelise koostööoskuse parandamine. Abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele III ja IV kooliastmes. Innustada oma kodutiigi elustiku uurimist.

Programmi kirjeldus

Tööleht

Tutvustavad videod:

p5.1p5.2