Programmi eesmärk on õppida tundma ja eristama loodushelisid ning linnu- ja loomahääli, matkida loomade ja lindude häälitsusi, õppida valmistama looduslikest esemetest vilepilli. Abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele III ja IV kooliastmes.

Programmi kirjeldus

Tutvustav video: Loodushäälte retk looduses Karksi lasteaia näitel

p7.1p7.2