Eesmärk: tutvustada info saamise viise, retseptorite, peaaju ja närvisüsteemi tööd, aistingute teket. Väärtustada inimese meeleelundeid kaitsvat eluviisi. Läbi aktiivtegevuste õppida tajuma keskkonda -õueruumi enda ümber, parandada grupi omavahelise koostöö tegemise oskust ja keskendumisvõimet ning anda positiivseid emotsioone. Liikuda matkarajal ja märgata looduses toimuvaid aastaajaga seonduvaid protsesse, osata neid analüüsida ja luua seoseid. Pakkuda III ja IV kooliastme õpilastele välja loov- ja uurimistöö teemasid.

Programmi kirjeldus

Tutvustav video: Välisriikide vahetusõpilased teevad talveks ettevalmistustöid Puhta vee teemapargis

p9.1p9.2