Programmi eesmärk on tutvustada taaskasutamise põhimõtteid, ideid, võtta kasutusele uuesti asju ning arendada oskusi selleks ja parandada keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele II ja III kooliastmes.

Programmi kirjeldus

Tutvustav video:

Keskkonnatelk taaskasutuseõpe-säästev areng

p10.1p10.2