Programmi eesmärk on tutvustada putukate ja sealhulgas mesilaste maailma. Külastatakse putukate hotelli ja vaatlustaru, voolitakse mesilasvahast küünal ja arendatakse keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele III ja IV kooliastmes.

Programmi kirjeldus

Tutvustavad videod:

p11.1

p11.2p11.3