Programmi eesmärk on tutvustada võtteid, mida rakendada looduses eksimise situatsioonis ning sellisesse olukorda sattumise vältimiseks.

Tegemist on praktilise õppe ja kogemuste saamisega looduses hakkama saamiseks, kus õpetatakse inimest ilma matkavarustuseta looduses hakkama saama. Abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele III ja IV kooliastmes. Programmile lähenemist kohandatakse vastavalt sihtrühmale.

Programmi kirjeldus

Tutvustav video: Matkatarga nõuanded

p14.1p14.2