Programmi eesmärk on õppida tundma metsaelanike tegevusjälgi looduses, tutvuda metsloomade lisasöötmise põhimõtete, jahimeeste tegemistega ning käsitleda loodushoidlikku ja keskkonnasõbralikku mõteviisi.

Hõlmab ringkäiku metsas ning isenditelt võetud materjalidega (nt sarved, kihvad, nahad) tutvumist. Abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele III ja IV kooliastmes.

Programmi kirjeldus

Tutvustav video: KAHEKESI PÜSSI JA PANNIGA

p15.1p15.2