Õpitakse tundma loodust läbi kiviaegse inimese maailmapildi, rakendatakse koriluse võtteid, saadakse teadmisi geoajaloost ning saadakse näpunäiteid olemaks sama osav kui meie eellased. Hõlmab retke geomaailma ning loodusfilmi vaatamist. Abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele III ja IV kooliastmes.

Programmi kirjeldus

Tutvustavad videod:

p16.1p16.2