Programm on ajendatud laste loomupärase uudishimu ja loodushariduse integreerimise ideest, millega nad suunatakse looduses mõtestatud tegevuse ehk loodusfotograafia juurde. Selle eesmärgiks on tutvustada ja näidata, kuidas niisugune huviala aitab sisustada vaba aega, arendab mitmekülgsete huvidega isiksusi ning vältida seejuures tavapäraseid pedagoogilisi noorteprobleeme ning saada teoreetilis-praktilist oskust looduse jäädvustamiseks foto ja videona.

Jäädvustusretk hõlmab praktilist lühitutvustust loodusvaatluste läbiivimiseks ning loodusfotograafia alast teoreetilist ja praktilist juhendamist, mille tulemusena valmib isiklik foto- ja/või videokunsti kogumik. Programmi raames kasvatatakse loodusteadlikkust.

Abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele III ja IV kooliastmes Programmile lähenemist kohandatakse vastavalt sihtrühmale.

Programmi kirjeldus

Tutvustav video: Looduspiltnikud Metsamõisas oktoobris 2012

p18.1