Programmi eesmärk on parandada käsitööoskusi looduslikest materjalidest tarbe- ja ilusesemeid valmistades, samuti parandada keskkonnasõbralikku mõteviisi. Abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele III ja IV kooliastmes.

Programmi kirjeldus