Nr

14

Programmi nimetus

Kogemuslik ajaloo läbimäng

Sihtrühm/vanus

II, III kooliaste, võimalus kohaldada lasteaia, I kooliastme ja gümnaasiumi kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele

Programmi üldkirjeldus

Mängitakse läbi 19. sajandil toimunud talurahva ülestõus koos põhjuste ja ka tagajärgedega

Programmi õpieesmärk

Ajalooõpe läbi kogemusliku aktiivtegevuse

Programmi seos riikliku õppekavaga

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

Kasutatavad aktiivõppe meetodid

Osalusteatris õpitakse 19. sajandi talurahva ülestõusude perioodi ning mängitakse osalusteatrina see läbi. Täidetakse töölehti kordamisküsimustega.

Grupi suurus

Kuni 20 õpilast.* Võimalus võtta vastu kuni 2 gruppi korraga.

* Märkused:
Programm on võimalik tellida eesti ja ka vene keeles.  
1. Toimumiskoht: Puhta vee teemapark www.metsamoisa.ee, Tamsalu, Väike-Maarja ja Järva-Jaani vald, Pandivere kõrgustik, Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala.
2. Retke pikkus 2,5 km ja kestvus 4-5 tundi. Vihmase ilmaga võimalik läbi viia programm õppeklassis. Korraga saame vastu võtta kuni 2 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed). '
3. Ühe grupi kohta on soovitatav kaasa võtta täiskasvanud saatja haridusasutuse poolt.
4. Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal.
5. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
6. Programme viiakse läbi aastaringselt.