Programmi eesmärk on tutvustada 19. sajandil toimunud talurahva ülestõusude põhjustest ja ka tagajärgedest. Ajaloo läbimäng toimub osalusteatrina, kus õpitu ja kogetu talletub mällu aktiivõppe meetodil. Eesmärk: abistada ja anda ideid loovtöö ja uurimistöö koostajatele III ja IV kooliastmes.

Programmi kirjeldus

Tutvustavad videod:

 p24.1p24.2