Nr

18

Programmi nimetus

I kooliastmele – Puud pargis ja metsas nuhvliga – 1.-3. klass

Sihtrühm/vanus

Lasteaed, I kooliaste, võimalus kohaldada teistele kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele

Programmi üldkirjeldus

Sissejuhatus Puhta vee teemapargi õppehoone juures (20 minutit)

Eelseisva õppeprogrammi tutvustus.

Arutletakse teemadel: Mis on park, mis on metsapark ja mis on mets? Mis on puu ja mis on põõsas? Miks on taimed, loomad, mets ja puud tähtsad?

Õpilased jaotatakse 2- kuni 3-liikmelisteks gruppideks kasutades eri puuliikidest pulki, mille järgi moodustuvad grupid.

Õpilased proovivad ära arvata, millisest puu liigist nende käes olevad pulgad on. Jagatakse kätte nuhvlid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse koos nuhvli  rakendus ning juhendaja õpetab, kuidas nuhvlit kasutada ning räägib reeglitest:
•    Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab nuhvlit.
•    Nuhvliga looduses liikuja ei või samal ajal joosta.
•    Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega

Teema käsitlus: Metsaretk kestusega 1 tund ja 20 minutit

Koos liigutakse stendi juurde ning edasi vastavalt punktide järjekorrale. Vaadeldakse metsapargi ja pargis kasvavaid puid. Küsimuste vahel on 3 loomeülesannet (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

Retke jooksul tehakse kuni 10 vaatluskohas peatus ning vastatakse neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 1,2 km pikkune teekond.

Puuliigid, mida vaadeldakse – kuusk, mänd, raagremmelgas, vaher, saar, kask, sarapuu, hobukastan ja haab.

Õpitakse tundma tähtsamaid liike puu- ja põõsaliike kasutades tahvlites olevaid määrajaid.

Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?

Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas.

Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi.

Orienteerumine looduses.

Tehakse fotosid.

Kokkuvõte (20 minutit).

Programmi õpieesmärk

Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine

Olulisemate puu-, taime- ja loomaliikide õppimine

Nuhvli kasutusfunktsioonide õppimine

Tegevusõpe

Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest

Koostööoskuse  arendamine looduse grupitööd läbi viies

Aastaaegadest tulenevate muutuste märkamine ja mõtestamine

Erinevate õppeainete integratsioon

Programmi seos riikliku õppekavaga

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti.

II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused

Kasutatavad aktiivõppe meetodid

Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Grupi suurus

Kuni 24 õpilast.*  10 tahvelarvutit

* Märkused:
Programm on võimalik tellida eesti ja ka vene keeles.  
1. Toimumiskoht: Puhta vee teemapark või haridusasutuse poolt soovitud kohas kohandatud programmiga..
2. Retke pikkus 2,5 km ja kestvus 4-5 tundi. Vihmase ilmaga võimalik läbi viia programm õppeklassis. Korraga saame vastu võtta kuni 2 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed).
3. Ühe grupi kohta on soovitatav kaasa võtta täiskasvanud saatja haridusasutuse poolt.
4. Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal.
5. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
6. Programme viiakse läbi aastaringselt.

Läbiviijad: Priit Adler, Galina Borissova, Epp Talvik, Kauri Kivipõld, Helle Lepik, Velle Taraste, Riina Laanetu, Kristiina Kaljurand, Viive Abel.