Tahvelarvutite kasutamine õppetöös on muutumas üha igapäevasemaks teemaks haridusuuenduses, ka uus Eesti elukestva õppe strateegia sisaldab visiooni tahvelarvutist igale õpilasele aastaks 2020. Samas on õpetajatele pakkuda suhteliselt vähe heal tasemel koolitusi tahvelarvutite kasutamise metoodika kohta ning õpilased ei oska tahvelarvuteid õppetöös kasutada.

Oleme selleks välja töötanud õppeprogrammid kõikidele kooliastmetele, et eakohast loodusinfot hankida otse looduses liikudes olenemata aastaajast ja on sobilik kõigile, kellele meeldib kaasaegse tehnika mitmekülgne rakendamine õppetöös. Programmi jooksul läbitakse määratud kontrollpunktid, kus ees ootavad erinevad loodushariduslikud ülesanded. Lahendamiseks kasutatakse asukohamäärajaga ja internetiühendusega tahvelarvutit (nuhvlit). Vastuseid ülesannetele aitavad leida erinevaid rakendused (äpid). Peale retke tehakse kokkuvõtted ja selgitatakse ühiselt väljaülesannete õiged vastused.

Programmi kirjeldus

III-oppetöö-nuhvlite-ja-nuti mikroskoopidegaIII-samakõorgusjoontest-3D-mudel-nutiseadmes