Kuula:

Raamatu "Võhmuta ja Järsi külad aegade tuultes" koostamise eesmärgiks oli kokku koguda Tamsalu piirkonna vanimate külade Järsi ja Võhmutaga seotud ajaloolised pärimuslood ning nende põhjal anda ülevaade ühe unustustehõlma vajuva külaühiskonna elust.

Raamatu koostas Ründo Mülts.