Kuula:

IMG 3019 okMeelteaia arendamisel on üle 2 aasta tehtud koostööd SA-ga Eesti Puuetega Inimeste Koda, MTÜ-ga Eesti Omastehooldus, MTÜ-ga Kuusalu
Omastehooldus, SA-ga Haraka Kodu, Türi Toimetulekukooliga, MTÜ-ga Eesti
Koduabiselts, psühholoogi Tõnu Otsa ja paljude teistega. Meelteaia rajamist on rahastanud PRIA.
Puhta vee teemapargi rajamisse ja arendamisse on alates 2010. aastast olnud kaasatud vabatahtlikud, äriühingud ning MTÜ Ökokratt.