Räätsade ostmine uudse teenuse- räätsamatkade korraldamiseks

Räätsade ostmisega pannakse alus uuele teenusele MTÜ PAIK tegevuspiirkonnas, Savalduma soos. Projekti eesmärgiks on:

  • räätsamatkade teenuse pakkumine

  • piirkonna looduslike võimaluste parem rakendamine

  • parandada tegutseva ettevõtte konkurentsivõimet ning soodustada sünergiat

  • hõlbustada piirkonna kohalikku arengut

  • aidata kaasa kaasnevate teenuste pakkumisele nagu toitlustamine, transport, meelelahutus.